Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Chiều ngày 04/11/2020, HĐND xã Nam Cường đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND do đại biểu HĐND xã bầu.

Xem tiếp


Chiều ngày 02/11/2020, Thường trực HĐND xã tổ chức cuộc họp liên tịch chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự họp có các đồng chí Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQVN xã Cao Kỳ. Đồng chí Hà Hữu La, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì cuộc họp.

Xem tiếp


Chiều 16/10/2020, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, phường trên địa bàn nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác HĐND 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. Ông Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc giao ban.

Xem tiếp


Ngày 16/9/2020, HĐND huyện Ba Bể khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 13 – kỳ họp chuyên đề nhằm kiện toàn công tác nhân sự HĐND, UBND huyện. Dự kỳ họp có đồng chí Lý Quang Vịnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn;các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện và các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem tiếp


Sáng ngày 07/9/2020, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức phiên họp tháng 8/2020. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; các Ban, Tổ đại biểu HĐND và một số cơ quan, đơn vị liên quan; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố. Phiên họp do ông Lê Đăng Trưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì.

Xem tiếp


Trong quý I, hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện theo quy định, có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế phòng, chống dịch Covid-19. Công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện chu đáo; các hoạt động giữa hai kỳ họp được triển khai kịp thời; tổ chức giám sát, khảo sát theo chương trình, kế hoạch. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được thực hiện theo quy định. Đại biểu HĐND, các Tổ đại biểu HĐND cơ bản thực hiện tốt vai trò trách nhiệm theo luật định.

Xem tiếp


Ngày 05/3/2020, HĐND huyện Chợ Đồn đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 02 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo; thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền và thống nhất một số nội dung khác. Kỳ họp do đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Triệu Đức Phú, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Xem tiếp


Vừa qua, Thường trực HĐND huyện Chợ Đồn họp mở rộng thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX. Tham dự cuộc họp có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, các Ban HĐND huyện, các cơ quan tư pháp đóng trên địa bàn huyện và một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Cuộc họp do đồng chí Ma Thị Na – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Xem tiếp


Ngày 22/10/2019, Đoàn giám sát của HĐND xã Nông Hạ do đồng chí Lương Thị Tuyết, Phó Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 10 tháng đầu năm 2019 tại thôn Xí Nghiệp và thôn Bản Tết 2. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, Văn phòng HĐND-UBND xã.

Xem tiếp


Sáng ngày 22/8/2019, Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem tiếp

12
Sign In