Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sáng ngày 22/8/2019, Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem tiếp


Từ ngày 05/8-15/8/2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức tái giám sát việc thực hiện nội dung các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai đối với UBND thành phố và UBND các xã, phường Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nông Thượng, Dương Quang.Tham gia đoàn giám sát có các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố và Hội Cựu chiến binh thành phố.

Xem tiếp


Từ đầu năm đến nay, HĐND huyện Chợ Mới luôn thực hiện tốt công tác giám sát, khảo sát theo quy định. Thông qua các cuộc giám sát, khảo sát HĐND huyện đã có những kiến nghị cụ thể để khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các đơn vị, địa phương liên quan.

Xem tiếp


Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, sáng ngày 04/6/2019 Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức họp thẩm tra đối với Đề án và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XIX. Cuộc họp do đồng chí Phạm Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí ủy viên Ban, Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Xem tiếp


Chiều ngày 02/5/2019, Thường trực HĐND phường Sông Cầu tổ chức họp chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND phường, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự cuộc họp có Trưởng các Ban HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN phường Sông Cầu. Ông Vũ Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì cuộc họp.

Xem tiếp

Sign In