Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Bạch Thông tổ chức thành công Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện

( Cập nhật lúc: 28/08/2019  )
Sáng ngày 22/8/2019, Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX


Kỳ họp đã được nghe Lãnh đạo UBND huyện trình bày các báo cáo, tờ trình của UBND về điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 từ nguồn kết dư ngân sách và nguồn chuyển nguồn và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về các báo cáo, tờ trình nói trên.

 

Kỳ họp đã tiến hành thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan, đi đến thống nhất và biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết: Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 từ nguồn kết dư ngân sách và nguồn chi chuyển nguồn năm 2018 chuyển sang năm 2019; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương); Nghị quyết bổ sung đối tượng giám sát tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17/12/2018 của HĐND huyện.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đúng các nội dung theo từng danh mục trong nghị quyết; điều hành, quản lý nguồn kinh phí được giao theo đúng luật định nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn. Đồng thời đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đại biểu, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp./.

Tác giả:  Đồng Dung, Văn phòng HĐND-UBND huyện Bạch Thông
Sign In