Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Chợ Mới thực hiện tốt công tác tác giám sát, khảo sát

( Cập nhật lúc: 22/07/2019  )
Từ đầu năm đến nay, HĐND huyện Chợ Mới luôn thực hiện tốt công tác giám sát, khảo sát theo quy định. Thông qua các cuộc giám sát, khảo sát HĐND huyện đã có những kiến nghị cụ thể để khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các đơn vị, địa phương liên quan.

 

Ban KT-XH HĐND huyện Chợ Mới khảo sát tại trường Trung học Cơ sở Cao Kỳ về triển khai thực hiện công tác bán trú cho học sinh trong nhà trường


Cụ thể:  Thường trực Hội đồng nhân dân đã tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2018 tại 04 đơn vị, gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; UBND xã Thanh Mai, Quảng Chu, Yên Cư và giám sát gián tiếp thông qua xem xét báo cáo bằng văn bản của UBND các xã, thị trấn còn lại; khảo sát việc triển khai, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện tại 03 xã Hòa Mục, Yên Hân và Yên Đĩnh. Ngoài ra, tổ chức giám sát thường xuyên thông qua các báo cáo tháng, quý, 6 tháng của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

 

Các Ban HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định và các hoạt động theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức khảo sát về công tác quản lý và triển khai thực hiện công tác bán trú cho học sinh tại 05 trường học, gồm: Trường Mầm non Bình Văn, Như Cố, Tân Sơn; trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Cao Kỳ; giám sát công tác quản lý, vận hành khai thác sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện tại Trạm thủy nông huyện và UBND các xã Thanh Bình, Nông Thịnh, Mai Lạp. Ban Pháp chế tổ chức giám sát thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND xã Cao Kỳ, thị trấn Chợ Mới, Công an huyện và Phòng Tư pháp. Ban Dân tộc tổ chức giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện.

 

Kết thúc các cuộc giám sát, khảo sát, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện Chợ Mới đều ban hành báo cáo kết quả giám sát, khảo sát chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể để khắc phục những tồn tại hạn chế, thiếu sót của các đơn vị, địa phương./.

Tác giả:  Dương Thế (Trung tâm VH,TT&TT Chợ Mới)
Sign In