Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân Sơn: Ban Pháp chế HĐND huyện họp thẩm tra Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

( Cập nhật lúc: 06/06/2019  )
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, sáng ngày 04/6/2019 Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức họp thẩm tra đối với Đề án và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XIX. Cuộc họp do đồng chí Phạm Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí ủy viên Ban, Trưởng phòng Nội vụ huyện.

 

Quang cảnh cuộc họp


Theo đó, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra đối với Đề án số 61/ĐA-UBND ngày 03/6/2019 của UBND huyện về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Ngân Sơn giai đoạn 2019-2021, dự thảo Nghị quyết về việc thông qua chủ trương sắp xếp xã Hương Nê và xã Lãng Ngâm thuộc huyện Ngân Sơn để thành lập một đơn vị hành chính cấp xã mới.

 

Tại cuộc họp thẩm tra đã nghe đồng chí Trưởng phòng Nội vụ trình bày nội dung Đề án, dự thảo Nghị quyết, các ủy viên Ban Pháp chế tập trung nghiên cứu, thảo luận; lãnh đạo Phòng Nội vụ đã phát biểu giải trình làm rõ các nội dung của Đề án. Các ý kiến thảo luận tập trung vào các vấn đề như: Sự cần thiết ban hành Đề án, dự thảo Nghị quyết; Một số nội dung trong Đề án chưa phù hợp, chưa chính xác; lộ trình, phương án sắp xếp số lượng cán bộ công chức cấp xã dôi dư; việc thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ trong trường hợp cần thiết do thay đổi đơn vị hành chính cấp xã mới; tên gọi đơn vị hành chính mới… 

         

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Pháp chế đã ghi nhận sự cố gắng của cơ quan chuyên môn tham mưu Đề án của UBND huyện, sự tích cực của các ủy viên Ban và chỉ đạo Phó ban chuyên trách tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu dự cuộc họp để xây dựng và hoàn thiện Báo cáo thẩm tra để trình tại kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX dự kiến diễn ra vào ngày 11/6/2019.

Tác giả:  Hà Diễm, Phó Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Ngân Sơn
Sign In