Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực Hội đồng nhân dân phường Sông Cầu họp chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VI

( Cập nhật lúc: 04/05/2019  )
Chiều ngày 02/5/2019, Thường trực HĐND phường Sông Cầu tổ chức họp chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND phường, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự cuộc họp có Trưởng các Ban HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN phường Sông Cầu. Ông Vũ Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì cuộc họp.

 

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 8, HĐND phường sẽ được tiến hành vào ngày 30/05/2019. Kỳ họp sẽ xem xét 03 báo cáo, 01 tờ trình, 01 dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, 05 báo cáo của các ban HĐND; 06 báo cáo, 01 tờ trình, 01 dự thảo nghị quyết của UBND phường; 01 thông báo của UBMTTQVN phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của UBMTTQVN với HĐND và UBND phường.

 

Ông Vũ Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì cuộc họp

 

Cuộc họp cũng đã thông qua kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8. Theo đó, các tổ HĐND được chia thành 03 tổ và sẽ tiếp xúc trong thời gian từ ngày 06 đến 07/5/2019 để thông báo tới cử tri tình hình thực hiệm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 7 tháng cuối năm 2019; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND phường; đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 để tổng hợp và báo cáo trả lời tại kỳ họp HĐND phường.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Vũ Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND phường và các cán bộ, công chức chuyên môn chuẩn bị chu đáo các điều kiện và nội dung trình tại kỳ họp để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp./.

Tác giả:  Vũ Anh Đức – Phó Chủ tịch HĐND phường Sông Cầu
Sign In