Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Chiều ngày 25/11, thực hiện nhiệm vụ do Thường trực HĐND tỉnh giao tại Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11 mở rộng, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức họp với cơ quan thông tấn báo chí về kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX, đồng chí Vũ Đức Chính, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xem tiếp

Sign In