Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 04/09/2019  )

 

STT

Trích yếu

Số, ký hiệu

văn bản

Ngày ban hành

Ghi chú 

1

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

19/NQ-HĐND

26/8/2019

Tải về

2

Nghị quyết về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

20/NQ-HĐND

Ngày 26/8/2019

Tải về

3

Nghị quyết về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

21/NQ-HĐND

Ngày 26/8/2019

Tải về

4

Nghị quyết về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020

22/NQ-HĐND

Ngày 26/8/2019

Tải về

5

Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 nguồn vốn dự phòng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn (nguồn vốn cân đối ngân sách) và nguồn vốn dự phòng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

23/NQ-HĐND

Ngày 26/8/2019

Tải về

6

Nghị quyết kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

24/NQ-HĐND

Ngày 26/8/2019

Tải về

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In