Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Biên bản tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 15/12/2019  )

 

STT

Trích yếu

Số, ký hiệu

văn bản

Ngày ban hành

Ghi chú 

1

Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiêm kỳ 2016-2021

135/BB-HĐND

07/12/2019

Tải về

2

Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

136/BB-HĐND

07/12/2019

Tải về

3

Biên bản kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX

137/BB-HĐND

07/12/2019

Tải về

 

 

 

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In