Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu kỳ họp thứ 14 năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 02/12/2019  )

 

- Các Tờ trình của UBND tỉnh (Tải về)

 

- Các BC của UBND tỉnh (Tải về)

 

- Báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh (Tải về)

 

- Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh (Tải về)

 

- Báo cáo của các cơ quan tư pháp (Tải về) 

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In