Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Tờ trình trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 15/12/2019  )

 

STT

Trích yếu

Số, ký hiệu

văn bản

Ngày ban hành

Ghi chú 

Các tờ trình của UBND tỉnh

1

Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Bắc Kạn

111/TTr-UBND

01/11/2019

Tải về

2

Tờ trình về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

114/TTr-UBND

01/11/2019

Tải về

3

Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi từ ngân sách nhà nước để tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu nhi đồng tỉnh Bắc Kạn

115/TTr-UBND

01/11/2019

Tải về

4

Tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

117/TTr-UBND

01/11/2019

Tải về phần 1

Tải về phần 2

Tải về phần 3

5

Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bổ một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

118/TTr-UBND

05/11/2019

Tải về

6

Tờ trình về việc quyết định biên chế công chức, phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong năm 2020

120/TTr-UBND

 

 

 

08/11/2019

Tải về

7

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020

121/TTr-UBND

18/11/2019

Tải về

8

Tờ trình về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

124/TTr-UBND

Ngày 22/11/2019

Tải về

9

Tờ trình về việc đề nghị HĐND tỉnh bổ sung dự án Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn vào danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

128/TTr-UBND

28/11/2019

Tải về

10

Tờ trình về dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể

129/TTr-UBND

28/11/2019

Tải về

Các tờ trình của HĐND tỉnh

1

Tờ trình ban hành nghị quyết thành lập đoàn giám sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

13/TTr-HĐND

21/11/2019

Tải về

2

Tờ trình số 14/TTr-HĐND ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021

14/TTr-HĐND

29/11/2019

Tải về

 

 

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In