Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các biên bản tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 31/07/2018  )

 

STT

Trích yếu

Số, ký hiệu

văn bản

Ngày ban hành

Ghi chú 

1

Biên bản bỏ phiếu miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

46/BB-HĐND

Ngày 16/7/2018

 Tải về

2

Biên bản kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

66/BB-HĐND

Ngày 18/7/2018

Tải về 

 

 

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In