Skip Ribbon Commands
Skip to main content
+ Địa chỉ: Tổ 1A phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
+ Số điện thoại: 0209 3 812 511
+ Fax: 0209 3 878 551
+ Email: hdnd@backan.gov.vn
Sign In