Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch giám sát, khảo sát của Ban Văn hoá - Xã hội

( Cập nhật lúc: 11/02/2020  )

 

STT

Nội dung Kế hoạch giám sát, khảo sát

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

 

                                                                           Năm 2012

1

Kế hoạch giám sát về việc thực hiện chính sách tiền lương và chế độ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

03/KH-HĐND

 

Ngày 29/3/2012

 

Tải về

2

Kế hoạch khảo sát phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá VIII

10/KH-HĐND

Ngày 11/6/2012

 

Tải về

3

Kế hoạch khảo sát phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII

11/KH-HĐND

Ngày 13/6/2012

 

Tải về

4

Kế hoạch giám sát việc thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

 

20/KH-HĐND

 

Ngày 30/10/2012

 

Tải về

Năm 2013

 

1

Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

04/KH-HĐND

 

Ngày 10/3/2013

 

   Tải về

 

2

Kế hoạch giám sát tình hình xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các trạm y tế thuộc các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

 

05/KH-HĐND

 

Ngày 28/5/2013

 

   Tải về

3

Kế hoạch giám sát việc thực hiện Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004

06/KH-HĐND

Ngày 25/7/2013

   Tải về

Năm 2014

1

Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

07/KH-HĐND

 

Ngày 07/4/2014

 

    Tải về

2

Kế hoạch khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong thanh niên

09/KH-HĐND

Ngày 08/5/2014

    Tải về

3

Kế hoạch khảo sát việc xây dựng và tình hình thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

 

13/KH-HĐND

 

Ngày 18/6/2014

 

    Tải về

4

Kế hoạch khảo sát tình hình hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở  trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

14/KH - HĐND

 

Ngày 08/8/2014

 

    Tải về

5

Kế hoạch giám sát việc quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể và di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và hoạt động bảo tồn, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

23/KH-HĐND

 

Ngày 23/10/2014

 

    Tải về

6

Kế hoạch khảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

24/KH - HĐND

 

Ngày 17/12/2014

 

   Tải về

Năm 2015

1

Kế hoạch giám sát việc thực hiện Luật thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

04/KH-HĐND

Ngày 03/4/2015

Tải về

2

Kế hoạch Giám sát việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

07/KH-HĐND

Ngày 18/5/2016

Tải về

3

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia y tế về Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm và HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

05/QĐ - HĐND

Ngày 31/7/2015

Tải về

4

Công văn khảo sát theo đơn của công dân (Ngô Xuân Quý)

40/BVHXH-TTDN

Ngày 14/9/2015

Tải về

5

Kế hoạch Khảo sát công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2014 đến nay

34/KH - HĐND

Ngày 03/11/2015

Tải về

6

Công văn khảo sát phục vụ thẩm tra

53/BVHXH-CTHĐND

Ngày 03/11/2015

Tải về

Năm 2016

1

Công văn giám sát việc thực hiện Luật Du lịch

09/BVHXH-CTHĐND

Ngày 18/2/2016

    Tải về

2

Công văn khảo sát nắm thông tin vụ việc đề nghị công nhận liệt sĩ của ông Nông Xuân Hành

 

60/BVHXH-TH

 

Ngày 16/8/2016

 

   Tải về

3

Quyết định thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu mua thuốc và hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

08/QĐ - HĐND

 

Ngày 30/9/2016

 

   Tải về

4

Công văn khảo sát nắm thông tin phục vụ xây dựng báo cáo kết quả giám sát

89/BVHXH-TH

Ngày 11/11/2016

Tải về

Năm 2017

1

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

06/QĐ-HĐND

10/02/2017

 Tải về

2

Kế hoạch khảo sát việc thực hiện mô hình trường học mới tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

 

            05/KH-HĐND

 

Ngày 20/02/2017

 

   Tải về

3

Kế hoạch Khảo sát nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh

09/KH-HĐND

Ngày 23/3/2017

Tải về

4

Quyết định thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Đề án đào tạo bác sĩ theo địa chỉ giai đoạn 2009-2017 và đào tạo cán bộ có trình độ cao giai đoạn 2009-2015

13/QĐ-HĐND

Ngày 28/4/2017

Tải về

5

Kế hoạch khảo sát việc thực hiện Luật Thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh

14/KH-HĐND

Ngày 28/4/2017

Tải về

6

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội ban hành từ nhiệm kỳ 2011-2016 đến nay

19/QĐ-HĐND

Ngày 08/8/2017

Tải về

Năm 2018

1

Kế hoạch khảo sát công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

08/KH-HĐND

Ngày 26/01/2018

Tải về

2

Quyết định thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

02/QĐ-HĐN

Ngày 13/3/2018

Tải về

3

Kế hoạch khảo sát công tác quản lý và hoạt động của nhóm trẻ độc lập tư thục trên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

32/KH-HĐND

Ngày 01/6/2018

Tải về

4

Quyết định thành lập Đoàn giám sát hoạt động đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

13/QĐ-HĐND

Ngày 16/8/2018

Tải về

5

Kế hoạch khảo sát phục vụ công tác thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực của Ban Văn hóa – Xã hội

42/KH-HĐND

Ngày 25/10/2018

Tải về

Năm 2019

1

Kế hoạch khảo sát nắm thông tin phục vụ hoạt động giám sát

01/KH-HĐND

Ngày 09/01/2019

Tải về

2

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

05/QĐ-HĐND

Ngày 18/02/2019

Tải về

3

Kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

21/KH-HĐND

Ngày 28/5/2019

Tải về

4

Kế hoạch khảo sát việc tổ chức hoạt động cho thiếu nhi hè năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

29/KH-HĐND

Ngày 26/7/2019

Tải về

5

Kế hoạch khảo sát tình hình xây dựng và quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

32/KH-HĐND

Ngày 28/8/2019

Tải về

6

Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục; hiệu quả hoạt động sau sáp nhập của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

28/QĐ-HĐND

Ngày 01/10/2019

Tải về

7

Kế hoạch khảo sát phục vụ công tác thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực Ban Văn hóa – Xã hội

44/KH-HĐND

Ngày 11/11/2019

Tải về

Năm 2020

1

Công văn về việc khảo sát nắm thông tin giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri

01/BVHXH-CTHĐND

Ngày 02/01/2020

Tải về

2

Kế hoạch khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo trên địa bàn tỉnh

07/KH-HĐND

Ngày 11/02/2020

Tải về

          

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In