Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân từ năm 2016 đến nay; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 28/04/2017  )

Tải Kế hoạch, Quyết định thành lập và Đề cương báo cáo tại đây (hoặc tải bản fdf)

Tác giả: 
Sign In