Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 24, 25/3, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra nghị quyết tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện khảo sát một số công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

Xem tiếp


Sáng 23/3, thực hiện Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Kạn, tại Hội trường tầng 1, trụ sở HĐND-UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xem tiếp


Sáng ngày 17/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp hoạt động tại Khu Công nghiệp Thanh Bình (KCN Thanh Bình).

Xem tiếp


Trong 03 tháng đầu năm 2020, được sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành, địa phương, công tác dân tộc đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo ra bước chuyển biến tích cực trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.

Xem tiếp


Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Kạn vừa phát đi Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19” tới toàn thể các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 13/3/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 08/TB-HĐND về Kết luận phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem tiếp


Chiều ngày 17/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 16/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Thanh Bình (KCN Thanh Bình).

Xem tiếp


Thực hiện Nghị quyết số 580/2018/ NQ/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn bắt đầu hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Sau khi hợp nhất, Văn phòng đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị, kiện toàn các tổ chức đoàn thể để hoạt động kịp thời trong đó có Ban Khuyến học Văn phòng.

Xem tiếp


Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đã khắc phục được những bất cập, hạn chế trong việc ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND nói chung và HĐND cấp tỉnh nói riêng. Ngày 14 tháng 5 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Sau gần 04 năm thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Kạn đảm bảo đúng thẩm quyền, cơ bản kịp thời thể chế hoá chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In