Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng

( Cập nhật lúc: 23/06/2020  )
Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn được UBND tỉnh Quyết định thành lập tại Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 và điều chỉnh tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 20/4/2020. Lý do điều chỉnh do thay đổi chủ đầu tư (từ Công ty TNHH Sản xuất giầy CHUNG JYE VIỆT NAM sang giao UBND thành phố Bắc Kạn thực hiện), tăng diện tích sử dụng đất (từ 10 ha lên 16 ha) và giảm tổng mức đầu tư (từ 133 tỷ xuống khoảng 97 tỷ đồng).

 

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019: “HĐND các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này”.

 

Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn có tổng mức đầu tư là 97,511 tỷ đồng, do thành phố đầu tư bằng nguồn thu tiền sử dụng đất 53,724 tỷ đồng và ngân sách tỉnh hỗ trợ 43,787 tỷ đồng, do vậy thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND thành phố. Tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố sẽ xem xét, ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, địa điểm tại tổ Bản Vẻn ngoài, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn.

 

Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn có diện tích khoảng 16 ha, bao gồm: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; san lấp, tạo mặt bằng với cao độ trung bình khoảng 4,24m. Thời gian thực hiện trong 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2022. Mục đích tạo quỹ đất “sạch” để thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, phát triển công nghiệp, tạo việc làm cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và của tỉnh Bắc Kạn nói chung./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Sign In