Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Chợ Đồn thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Chợ Đồn khoá XIX

( Cập nhật lúc: 11/10/2019  )
Sáng ngày 07/10/2019, tại trụ sở HĐND và UBND huyện Chợ Đồn, Ban Kinh tế - Xã hội (KTXH) HĐND huyện Chợ Đồn tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện Chợ Đồn khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2020. Cùng dự họp có các thành viên của Ban KTXH và đại diện một số phòng, ban liên quan.

 

Ban KTXH thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11


Tại kỳ họp thứ 11, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện được Thường trực HĐND huyện phân công thẩm tra: Dự thảo nghị quyết thông qua Đề án quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020 – 2025; dự thảo nghị quyết về việc cho chủ trương sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư, sửa chữa một số hạng mục công trình trên địa bàn huyện năm 2019, 2020; dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 18 tháng 02 năm 2015 của HĐND huyện về cơ chế hỗ trợ thực hiện phương án duy trì, chọn lọc sản xuất giống lúa bao thai thuần huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2016 – 2020.

 

Tại cuộc họp, các thành viên của Ban KTXH đã thảo luận và cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo Nghị quyết, đồng thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành các hạng mục công trình đúng tiến độ; chủ động bố trí nguồn vốn để thanh quyết toán công trình đúng kế hoạch đồng thời xem xét, bổ sung một số danh mục dự án đầu tư vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 - 2025 theo đúng các quy định của luật và thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn.

Tác giả:  Phương Dung, Uỷ viên chuyên trách Ban KT-XH HĐND huyện Chợ Đồn

Tin bài mới:


Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn hoàn thành chương trình giám sát năm 2019(11/10/2019)

Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn(11/10/2019)

Thường trực HĐND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 9(04/10/2019)

Chợ Đồn: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc quản lý và sử dụng một số nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ bản(03/10/2019)

Thường trực HĐND huyện Chợ Đồn tổ chức phiên họp mở rộng chuẩn bị kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XIX(23/09/2019)

Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát chuyên đề về hoạt động chính quyền phường Huyền Tụng(29/08/2019)

HĐND huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 HĐND(29/08/2019)

Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn (28/08/2019)

Giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến Đài truyền thanh các xã, thị trấn(14/08/2019)

Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện Ba Bể giám sát công tác quản lý, khai thác đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện(13/08/2019)

Sign In