Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Kinh tế Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát việc thực hiện nội dung các bản án liên quan đến lĩnh vực đất đai

( Cập nhật lúc: 07/08/2019  )
Chiều ngày 06/8/2019, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn do bà Đàm Thị Thu Hà, Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội chủ trì tiến hành giám sát việc thực hiện nội dung các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn phường Sông Cầu. Tham gia đoàn giám sát có các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội thành phố Bắc Kạn, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố.

 

Thành viên đoàn giám sát đang trao đổi làm rõ những nội dung cần giám sát.

 

Qua giám sát cho thấy, UBND phường Sông Cầu đã thực hiện tốt các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố về việc thực hiện nội dung các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn phường Sông Cầu; đồng thời đã triển khai tới các tổ dân phố, cá nhân, hộ gia đình liên quan để tổ chức, thực hiện. Liên quan đến 264 trường hợp đường Nguyễn Văn Tố theo Bản án số 57/2009/HSST ngày 20/10/2009 của Tòa án nhân dân thị xã Bắc Kạn, UBND phường đã đề nghị các tổ dân phố thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân đến trụ sở UBND phường hướng dẫn kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, có 08 trường hợp đến UBND phường để được hướng dẫn và kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số hộ còn lại chưa xác minh được địa chỉ do hiện tại không sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, một số trường hợp khác do đã chuyển nhượng nhiều lần cho chủ sử dụng mới thời gian trước khi bản án có hiệu lực.

 

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã yêu cầu UBND phường Sông Cầu hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến các trường hợp chưa thực hiện Bản án số 57/2009/HSST ngày 20/10/2009 của Tòa án nhân dân thị xã Bắc Kạn; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý đất đai tại địa phương./.

Tác giả:  Vũ Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND phường Sông Cầu
Sign In