Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố họp thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp chuyên đề tháng 7 năm 2020

( Cập nhật lúc: 17/07/2020  )
Chiều ngày 15/7, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp chuyên đề tháng 7 năm 2020. Bà Triệu Thị Thu Hà, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì cuộc họp.

 

Bà Triệu Thị Thu Hà, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp


Theo đó, kỳ họp chuyên đề tháng 7 năm 2020 HĐND thành phố khóa VI sẽ được tổ chức từ ngày 20/7/2020. Để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội được Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn phân công thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp: Về chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư bổ sung trong năm 2020; về giao cho UBND thành phố Bắc Kạn quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn thành phố.

 

Qua thảo luận của các đại biểu bà Triệu Thị Thu Hà, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội ghi nhận, tiếp thu và hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra để trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND - UBND thành phố
Sign In