Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn hoàn thành chương trình giám sát năm 2019

( Cập nhật lúc: 11/10/2019  )
Năm 2019, Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn đã xây dựng chương trình giám sát theo từng quý, căn cứ theo lĩnh vực hoạt động của từng Ban, các Ban đã tổ chức giám sát chuyên đề tại các đơn vị, địa phương.

 

Một cuộc giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn 

 

Cụ thể, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố đã tái giám sát việc thực hiện công tác quản lý các loại quỹ nhân đạo từ thiện trên địa bàn thành phố từ tháng 11/2015 đến tháng 02/2019 đối với 25 cơ quan, đơn vị, địa phương; tái giám sát việc thực hiện nội dung các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai đối với 06 cơ quan, địa phương.

 

Đối với Ban Pháp chế HĐND thành phố đã tiến hành giám sát chuyên đề về nhiệm vụ tham mưu xây dựng chính quyền địa phương “trong sạch, vững mạnh” từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2018 đối với phòng Nội vụ thành phố Bắc Kạn; giám sát tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố đối với 06 cơ quan, địa phương (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2018).  

 

Nhìn chung, các cuộc giám sát hai Ban HĐND thành phố đã lựa chọn thành phần, thời gian phù hợp và tiến hành theo đúng luật định. Các thành viên giám sát đã chủ động, tích cực sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ, hiệu quả các đợt giám sát. Các đơn vị được giám sát cơ bản chấp hành nghiêm túc các kế hoạch giám sát và chủ động khắc phục những hạn chế theo kiến nghị của đoàn giám sát. Kết quả giám sát phản ánh khá trung thực, đầy đủ thực trạng hoạt động của cơ quan đơn vị, địa phương được giám sát. Các kết luận giám sát đúng pháp luật phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khắc phục hạn chế từng bước đáp ứng được yêu cầu về những vấn đề được nhiều cử tri thành phố quan tâm./.

Tác giả:  Khánh Phước

Tin bài mới:


Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn(11/10/2019)

Thường trực HĐND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 9(04/10/2019)

Chợ Đồn: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc quản lý và sử dụng một số nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ bản(03/10/2019)

Thường trực HĐND huyện Chợ Đồn tổ chức phiên họp mở rộng chuẩn bị kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XIX(23/09/2019)

Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát chuyên đề về hoạt động chính quyền phường Huyền Tụng(29/08/2019)

HĐND huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 HĐND(29/08/2019)

Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn (28/08/2019)

Giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến Đài truyền thanh các xã, thị trấn(14/08/2019)

Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện Ba Bể giám sát công tác quản lý, khai thác đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện(13/08/2019)

Thường trực HĐND huyện Bạch Thông tổ chức phiên họp mở rộng (13/08/2019)

Sign In