Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND huyện Chợ Đồn họp thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 10/07/2020  )
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, ngày 03/7/2020 Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành họp thẩm tra đối với các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 14 theo chức năng, nhiệm vụ của Ban và theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Pháp chế và lãnh đạo các cơ quan: Công an huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện. Cuộc họp do đồng chí Triệu Quang Duy, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì.

 

 

Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Pháp chế được giao thẩm tra 06 báo cáo của UBND huyện và các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế nhận định, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình chính trị ổn định, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; các cơ quan chức năng đã tích cực phối hợp, nắm chắc tình hình tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Các cơ quan tư pháp đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án có căn cứ pháp luật, không để xảy ra việc khởi tố oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

 

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng trộm cắp vặt nhất là ở địa bàn nông thôn và một số vụ phát, phá rừng tự nhiên tại một số địa phương; tội phạm, tệ nạn ma túy, cờ bạc trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp; trong công tác của VKSND, tỷ lệ giải quyết tin báo (đạt 64%) và tỷ lệ giải quyết án hình sự (đạt 55%) còn đạt thấp; một số tin báo phải gia hạn thời hạn giải quyết; TAND chưa tổ chức được phiên tòa rút kinh nghiệm theo quy định; vẫn có bản án, quyết định có sai sót, phải bổ sung, đính chính; tỷ lệ giải quyết án dân sự chưa đạt so với phương hướng đề ra; việc tổ chức các cuộc họp của Đoàn Hội thẩm để đánh giá kết quả công tác cũng như trao đổi kinh nghiệm xét xử hàng năm giữa các Hội thẩm còn hạn chế; kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền chưa đạt chỉ tiêu giao (thiếu 9,05% về việc và 45% về tiền); thiếu chủ động trong xác minh, phân loại, giải quyết dứt điểm số án có điều kiện thi hành; tiến độ thực hiện một số vụ, việc liên quan đến dân sự, tín dụng ngân hàng, xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án còn chậm, các chấp hành viên chưa kịp thời đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết án.

 

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế đề nghị UBND huyện tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Nhà nước, có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; duy trì kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các đơn vị; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và phân loại xử lý đơn thư theo đúng quy định; chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội nhằm phòng ngừa và kiềm chế các loại tội phạm. Đề nghị VKSND huyện tăng cường trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, lĩnh vực thi hành án dân sự; kiểm sát chặt chẽ việc xử lý tin báo, tố giác tội phạm; bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; TAND tiếp tục tổ chức các hội nghị, tập huấn, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng xét xử các loại án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án hình sự, nhất là các vụ án điểm, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; cơ quan Thi hành án dân sự huyện tiếp tục tổ chức thi hành dứt điểm các bản án đã có hiệu lực pháp luật và có điều kiện thi hành nhưng chưa được thi hành; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành về công tác thi hành án dân sự theo hướng sâu sát, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; thường xuyên kiểm soát hồ sơ thi hành án để có công tác chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện tránh sai sót.

 

Sau cuộc họp, các thành viên Ban Pháp chế tiếp tục hoàn thiện các báo cáo thẩm tra đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn./

Tác giả:  Triệu Thị Hiền, Ban Pháp chế HĐND huyện Chợ Đồn
Sign In