Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên

( Cập nhật lúc: 07/08/2019  )
Chiều ngày 05/8/2019, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn do ông Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại UBND phường Phùng Chí Kiên về giám sát tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Cùng dự có các thành viên trong Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố Bắc Kạn.

 

 Ông Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn thông qua nội dung cuộc giám sát

 

Theo báo cáo của UBND phường Phùng Chí Kiên, trong thời gian qua, công tác theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn phường được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Từ 01/01/2017 đến 31/12/2018, UBND đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép tại các buổi họp tổ dân phố được 14 buổi với 1.560 lượt người tham dự và tại trường Cao đẳng nghề Bắc Kạn với 180 cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham dự. Kết quả công tác xử phạt vi phạm hành chính: Lĩnh vực an ninh, trật tư, an toàn xã hội 43 vụ với 47 đối tượng, tổng số tiền phạt thu được trên 17 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm được phát hiện, lập biên bản và xử lý kịp thời, đúng hành vi, đối tượng, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt.

 

Tại buổi giám sát, đơn vị cũng đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý VPHC như: Kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức bộ máy nhân sự, công tác thanh kiểm tra, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý VPHC… đồng thời cũng đã đề xuất kiến nghị đối với việc kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp để áp dụng một cách thống nhất, xuyên suốt, tránh sai sót khi áp dụng; có biện pháp chế tài phù hợp, mạnh hơn để người vi phạm pháp luật sau khi nhận quyết định xử phạt phải chấp hành đóng phạt đầy đủ theo đúng quy định.

 

Kết luận buổi giám sát, ông Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn đã ghi nhận những kết quả mà UBND phường đã đạt được trong thời gian qua. Những ý kiến của đoàn tại buổi giám sát được UBND phường giải trình rõ, cơ bản thống nhất nội dung. Đồng thời ông yêu cầu UBND phường điều chỉnh các nội dung mà đoàn đã góp ý, bổ sung những giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn trong nội dung báo cáo.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In