Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn

( Cập nhật lúc: 28/08/2019  )
Từ ngày 05/8-09/8/2019, Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức giám sát tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố.Tham gia đoàn giám sát có các thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố vàthường trực HĐND các xã, phường.

 

Thực hiện chương trình giám sát năm 2019, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã tiến hành giám sát trực tiếp tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố tại cơ quan Công an thành phố và UBND 8 xã, phường.

 

Qua giám sát cho thấy: Trong thời gian qua,công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thực hiện; lực lượng công an các cấp đã nắm bắt, phát hiện, xử lý và tham mưu cho UBND các cấp xử lý những hành vi vi phạm hành chính đúng thẩm quyền, đúng người, đúng mức xử phạt quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, không để xảy ra đơn thư khiếu kiện về quyết định xử phạt vi phạm hành chính, góp phần trong việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được Đoàn cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Hồ sơ lưu trữ xử phạt vi phạm hành chính một số đơn vị chưa đầy đủ, chưa khoa học, chưa đúng quy định; một số biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa đúng theo mẫu Thông tư số 34/2014/TT-BCA; công tác tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên, còn hình thức và hiệu quả chưa cao; việc kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội và phòng cháy, chữa cháy (riêng lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, không phát hiện, xử lý trường hợp nào). Công tác xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế hành chính chưa triệt để, chưa cương quyết...

 

Đoàn đã yêu cầu các đơn vị được giám sát khắc phục những tồn tại hạn chế và thực hiện tốt một số giải pháp như: Tăng cường công tác phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính;lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp với đối tượng, địa bàn để tuyên truyền đạt hiệu quả; thường xuyên rà soát hồ sơ lưu trữ theo đúng quy định pháp luật và hoàn thiện khắc phục thiếu sót tại một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính mà đoàn giám sát chỉ ra trao đổi tại buổi làm việc; căn cứ vào các quy định của pháp luật và yêu cầu quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tiến hành thành lập các tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, phường xử lý những hành vi vi phạm hành chính phát sinh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình, khu dân cư…

 

Thông qua hoạt động giám sát để đánh giá việc thi hành pháp luật trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tuân theo pháp luật; từ đó kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In