Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn họp thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa VI

( Cập nhật lúc: 24/06/2019  )
Chiều ngày 21/6/2019, Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 8. Đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Dương Hữu Bường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn; thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Công an, Chi cục Thi hành án Dân sự, phòng Tư pháp, phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra đối với các cơ quan tư pháp


Để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa VI (dự kiến tổ chức từ ngày 26 đến ngày 27/6/2019), Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn đã phân công cho Ban Pháp chế thẩm tra 10 báo cáo về: Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND thành phố; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh  6 tháng cuối năm 2019 (lĩnh vực pháp chế); công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; việc giải quyết kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu của HĐND từ kỳ họp thứ 6 đến nay; công tác của Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân; Chi cục Thi hành án Dân sự; Công an thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Sau khi nghiên cứu các báo cáo trình thẩm tra, các thành viên của Ban Pháp chế của HĐND thành phố Bắc Kạn đề nghị làm rõ một số nội dung như: Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã, phường tập trung giải quyết hết thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai; xây dựng và giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân; tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền địa phương “trong sạch, vững mạnh” theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản pháp luật hiện hành; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết hồ sơ kịp thời không để quá hạn; đề nghị bổ sung làm rõ việc đánh giá việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm theo quy trình, quy định pháp luật (số tin tiếp nhận đúng hạn, quá hạn...); xem xét lại số liệu các vụ tai nạn giao thông; số tin báo tố giác về tội phạm do có sự chênh lệch với số liệu của cơ quan Công an thành phố và UBND thành phố; nêu rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan đối với các bản án bị hủy, sửa; tiếp tục tập trung làm tốt công tác xác minh, phân loại án theo đúng quy định, tổ chức thi hành dứt điểm vụ việc có điều kiện thi hành đạt kết quả cao...

 

Thay mặt Ban Pháp chế, đồng chí Lê Đăng Trưởng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố tiếp thu ý kiến tham gia, đóng góp của các đại biểu để xem xét, nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp theo quy định. Đồng thời đề nghị UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung mà Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn có ý kiến để gửi tới các đại biểu HĐND thành phố xem xét, nghiên cứu tại kỳ họp./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In