Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI

( Cập nhật lúc: 26/06/2020  )
Sau hai ngày làm việc (22, 23/6/2020), Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp.

 

Các đại biểu bỏ quyết thông qua các dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp

 

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung dân chủ, kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 11 nghị quyết bao gồm: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 thành phố Bắc Kạn; chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của UBND thành phố; UBND xã, phường trong lĩnh vực san ủi đất và cải tạo mặt bằng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về thực hiện các quy định của nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố; công tác bảo trì các công trình xây dựng cơ bản do UBND thành phố làm chủ đầu tư, quản lý; chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2021; miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021; phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021; thay đổi số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban  Hội đồng nhân dân và kiện toàn chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; nghị quyết kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Đinh Thị Hạt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, những kết quả mà kỳ họp đã đạt được. Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp này các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt một số nội dung sau: Cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành trên các lĩnh vực; tập trung chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố đồng thời thực hiện tốt các đợt giám sát có trọng tâm, trọng điểm và những vấn đề mà nhân dân quan tâm.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In