Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI

( Cập nhật lúc: 28/06/2019  )
Sau hai ngày làm việc (26, 27/6/2019), Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp.

 

Đại biểu HĐND tiến hành bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND thành phố

 

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung dân chủ, kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 8 nghị quyết bao gồm: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017,  Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16/7/2018, Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 17/9/2018, Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND thành phố về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương); Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 2 của Nghị quyết số 239/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh thành phố Bắc Kạn năm 2019; Xác nhận kết quả bầu chức vụ Uỷ viên UBND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Cù Thị Huệ; Điều chỉnh, giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2019; Thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố Bắc Kạn về công tác quản lý phần đất đai nhà nước đã thu hồi để xây dựng các công trình/dự án xây dựng cơ bản nhưng không sử dụng hết trên địa bàn thành phố; Dự kiến chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2020; Phê chuẩn kết quả giám sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị và quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Đinh Thị Hạt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, những kết quả mà kỳ họp đã đạt được. Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp này các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt một số nội dung sau: cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành trên các lĩnh vực; tập trung chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố đồng thời thực hiện tốt các đợt giám sát có trọng tâm, trọng điểm và những vấn đề mà nhân dân quan tâm...

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In