Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Đồn: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc quản lý và sử dụng một số nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ bản

( Cập nhật lúc: 03/10/2019  )
Sáng ngày 27/9/2019, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Chợ Đồn do đồng chí Ma Doãn Kháng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội làm Trưởng đoàn đã giám sát việc quản lý và sử dụng một số nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) tại xã Lương Bằng. Tham gia buổi giám sát có Thường trực HĐND, UBND xã Lương Bằng và cán bộ liên quan.

 

Công trình đường giao thông nông thôn mới thôn Nà Chiếm, xã Lương Bằng

 

Qua giám sát cho thấy, giai đoạn 2017-2019, xã Lương Bằng được giao làm chủ đầu tư 20 công trình thuộc nguồn vốn đầu tư của Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với tổng mức đầu tư 7,285 tỷ đồng. Trong đó, 13 công trình của năm 2017, năm 2018 đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thực hiện quyết toán. Riêng năm 2019, xã Lương Bằng triển khai khởi công xây dựng mới 07 công trình đường giao thông nông thôn, hiện nay 03 công trình đã thi công xong, 04 công trình còn lại đã hoàn thiện mặt bằng để thi công. Công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng, công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình của xã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc lập dự toán các công trình xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn do Ban Phát triển thôn không có chuyên môn về đầu tư xây dựng; công tác giải ngân năm 2019 của xã còn chậm tiến độ; thành viên Ban quản lý dự án của xã thường xuyên biến động do cán bộ luân chuyển, nghỉ chế độ hưu trí, cán bộ mới được kiện toàn chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ma Doãn Kháng, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội nhấn mạnh: Để quản lý hiệu quả các công trình XDCB, trong thời gian tới đề nghị UBND xã cần thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng nhằm tránh tình trạng sai sót; đẩy mạnh hoạt động của Ban giám sát cộng đồng; thực hiện tốt việc quản lý dự án, sử dụng vốn đầu tư công theo luật, tiếp tục thực hiện việc giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 theo đúng danh mục, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao./.

Tác giả:  Phương Dung, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Chợ Đồn

Tin bài mới:


Thường trực HĐND huyện Chợ Đồn tổ chức phiên họp mở rộng chuẩn bị kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XIX(23/09/2019)

Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát chuyên đề về hoạt động chính quyền phường Huyền Tụng(29/08/2019)

HĐND huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 HĐND(29/08/2019)

Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn (28/08/2019)

Giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến Đài truyền thanh các xã, thị trấn(14/08/2019)

Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện Ba Bể giám sát công tác quản lý, khai thác đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện(13/08/2019)

Thường trực HĐND huyện Bạch Thông tổ chức phiên họp mở rộng (13/08/2019)

Chợ Mới: Vượt chỉ tiêu nghị quyết về nuôi trồng thủy sản(10/08/2019)

Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên(07/08/2019)

Ban Kinh tế Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát việc thực hiện nội dung các bản án liên quan đến lĩnh vực đất đai (07/08/2019)

Sign In