Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Đồn: Các Ban HĐND huyện tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tám, HĐND huyện khóa XIX

( Cập nhật lúc: 25/06/2019  )
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các Ban HĐND huyện đã tiến hành họp thẩm tra đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tám theo chức năng, nhiệm vụ của từng Ban và theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

 

Ban Pháp chế HĐND huyện họp thông qua báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết 


Theo đó, Ban Kinh tế - Xã hội được giao thẩm tra đối với 04 báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Tại cuộc họp Ban vào ngày 23/6/2019, các thành viên Ban đã thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến xác đáng, thiết thực góp ý đối với dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ban. Đặc biệt, đối với báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, các thành viên Ban đã có sự tham khảo, xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn, cá nhân có nhiều kinh nghiệm để xây dựng nội dung báo cáo thẩm tra đạt chất lượng.

 

Tại cuộc họp của Ban Dân tộc, các đại biểu đều nhất trí với đánh giá, nhận định trong các báo cáo được phân công thẩm tra và thống nhất ý kiến, kiến nghị đối với UBND huyện và các cơ quan chuyên môn về những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới để các chính sách dân tộc thực sự đến được với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.

 

Ban Pháp chế đã tiến hành họp vào ngày 24/6/2019 để cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo thẩm tra thuộc lĩnh vực hoạt động của Ban theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Tại buổi họp, các thành viên Ban cũng như lãnh đạo các cơ quan tư pháp, quốc phòng, an ninh đóng trên địa bàn huyện đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đầy đủ, hoàn chỉnh hơn.

 

Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện được gửi tới Văn phòng HĐND&UBND để phục vụ kỳ họp đảm bảo thời gian và chất lượng./.

Tác giả:  Triệu Thị Hiền, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Chợ Đồn
Sign In