Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Đồn: Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX

( Cập nhật lúc: 24/07/2019  )
Từ ngày 16/7 đến ngày 19/7/2019, Thường trực HĐND huyện Chợ Đồn phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 08 đơn vị bầu cử.

 

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

 

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND huyện đã báo cáo với cử tri kết quả của kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

Tại các điểm TXCT, trung bình ở mỗi đơn vị có khoảng 50-60 cử tri tham gia; qua tổng hợp có trên 75 lượt cử tri tham gia phát biểu. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị liên quan đến thẩm quyền giải quyết của địa phương. Tại Hội nghị, các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đã được đại diện lãnh đạo UBND xã và đại biểu HĐND giải trình, trả lời; những ý kiến, kiến nghị về cấp kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, chế độ chính sách… thuộc thẩm quyền cấp trên đều được đại biểu HĐND huyện tiếp thu và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri theo quy định./.

Tác giả:  Triệu Thị Hiền, Ban Dân tộc HĐND huyện Chợ Đồn
Sign In