Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Đồn: HĐND các xã, thị trấn tổ chức thành công kỳ họp thứ tám, HĐND xã khóa XIX

( Cập nhật lúc: 22/06/2019  )
Tính đến ngày 21/6/2019, cơ bản HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8, HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tinh thần đoàn kết, nghiêm túc, được tổ chức trang trọng và có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ tám HĐND xã Đồng Lạc


Tại kỳ họp, đại biểu HĐND các xã, thị trấn đã được nghe các báo cáo về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương năm 2018; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ bảy đến trước kỳ họp thứ tám HĐND xã; hoạt động của HĐND, các Ban HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm…

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định; các đại biểu HĐND thực sự phát huy vai trò là người đại biểu dân bầu, dân cử tại địa phương.

 

Tại kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND đã chất vấn UBND xã, thị trấn về một số vấn đề được cử tri quan tâm; các nội dung chất vấn được UBND các xã, thị trấn trả lời thỏa đáng. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận và biểu quyết thông qua một số nghị quyết theo nội dung chương trình kỳ họp./.

Tác giả:  Triệu Thị Hiền, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Chợ Đồn
Sign In