Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Mới: 80% ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết

( Cập nhật lúc: 30/07/2019  )
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực và các Tổ đại biểu HĐND huyện Chợ Mới đã thực hiện 18 cuộc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử, đảm bảo đúng quy định, đã tiếp thu gần 700 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

Tổ đại biểu HĐND huyện Chợ Mới (đơn vị bầu cử số 5) báo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa IV tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Chu


Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu vào 07 nhóm vấn đề, bao gồm: Lĩnh vực nông - lâm - thủy lợi; tài nguyên - môi trường - quản lý đất đai; văn hóa - xã hội, chế độ chính sách; an ninh - trật tự; công nghiệp; giao thông - xây dựng cơ bản, quy hoạch. Trong tổng số gần 700 ý kiến, kiến nghị của cử tri, có 80% các ký kiến, kiến nghị đã được UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn trả lời dứt điểm; 20% ý kiến, kiến nghị còn lại đang tiếp tục được giải quyết. Những ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm chủ yếu liên quan đến việc bố trí kinh phí, những vướng mắc địa giới hành chính, tranh chấp đất đai. Nguyên nhân một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa giải quyết xong là do địa phương chưa sắp xếp được nguồn kinh phí theo nội dung kiến nghị của các cử tri; những vướng mắc về địa giới hành chính và tranh chấp đất đai liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp và là một trong những vấn đề nhạy cảm cần thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục luật định./.

 

Tác giả:  Dương Thế (Trung tâm VH,TT&TT huyện Chợ Mới)
Sign In