Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Mới: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa IV

( Cập nhật lúc: 04/08/2020  )
Từ ngày 29-31/7, HĐND huyện Chợ Mới tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa IV.

 

 

Cụ thể, 06 tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 06 điểm là xã Thanh Vận, Quảng Chu, Hòa Mục, Nông Hạ, Yên Cư và Quảng Chu.

 

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa IV; Kết quả chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa IV; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 và Báo cáo kết quả chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa IV.

 

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri các xã đã có ý kiến, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực, như: Đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí cho y tế thôn bản thuộc tổ dân phố, vì hiện nay y tế thôn bản thuộc các xã được hỗ trợ, trong khi y tế thôn bản thuộc tổ dân phố lại không được hỗ trợ là bất hợp lý; Quan tâm xây dựng kè chống sói lở khu vực tổ 2, thị trấn Đồng Tâm; Có phụ cấp cho chức danh Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã; Đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường từ thôn Bản Cầy, xã Như Cố sang huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Đề nghị chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án mở rộng khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2; Khắc phục đoạn mương thủy nông thôn Khuổi Tai, xã Thanh Thịnh bị hỏng do thi công mở rộng khu công nghiệp Thanh Bình, gây ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân…

 

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc đã được đại diện đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các địa phương trao đổi, trả lời trực tiếp theo thẩm quyền. Những ý kiến khác được đại biểu HĐND huyện tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./. 

Tác giả:  Dương Thế, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Chợ Mới
Sign In