Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuẩn bị kỳ họp chuyên đề tháng 7 năm 2020 HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI

( Cập nhật lúc: 03/07/2020  )
Ngày 30/6/2020, Thư¬ờng trực HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức phiên họp mở rộng để thống nhất nội dung, chư¬ơng trình và phân công chuẩn bị các điều kiện liên quan tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 7 năm 2020 HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thành phần dự phiên họp gồm: Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố và một số cơ quan, đơn vị liên quan. Phiên họp do ông Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

 

Toàn cảnh phiên họp


Phiên họp đã thảo luận và thống nhất các nội dung sau: Kỳ họp dự kiến tiến hành trong ngày 20/7/2020 tại Hội trường lớn tầng 2, trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn. Dự kiến kỳ họp thông qua các nội dung quan trọng: Nghị quyết giao cho UBND thành phố Bắc Kạn quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn thành phố; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư bổ sung trong năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh, giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2020; Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Để chuẩn bị kỳ họp Thường trực HĐND thành phố đã theo dõi, đôn đốc các phòng, ban liên quan chuẩn bị đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng quy định; thông báo nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề tháng 7 năm 2020 HĐND thành phố khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đại biểu HĐND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện, chuẩn bị tốt theo nội dung, chương trình đề ra./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In