Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND huyện Ba Bể tiếp xúc cử tri sau kỳ họp tại thị trấn Chợ Rã

( Cập nhật lúc: 25/07/2019  )
Sáng ngày 22/7/2019, tại trụ sở UBND thị trấn Chợ Rã, tổ đại biểu HĐND huyện Ba Bể, Tổ số 04 đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín với đại diện cử tri 2 xã Thượng Giáo và Thị trấn Chợ Rã.

 

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

 

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các vị đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín, HĐND huyện khóa XIX và kết quả trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND huyện. Đại diện cử tri xã Thượng Giáo và thị trấn Chợ Rã đã kiến nghị với các đại biểu HĐND huyện một số nội dung như: Đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho người dân; bố trí quỹ đất cho Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã làm nhà Văn hóa; làm đường vào khu Kéo Sáng, xã Thượng Giáo; đề nghị được chuyển mục đích sử dụng đất khu vực Nà Tổng, xã Thượng Giáo để cải tạo chuyển đổi sang cây trồng có giá trị kinh tế cao; đề nghị xem xét, nâng mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp thôn Theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh…

         

Tại buổi tiếp xúc lãnh đạo UBND huyện đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được các đại biểu HĐND huyện tiếp thu, tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.

Tác giả:  Hồng Lê, Văn phòng HĐND&UBND huyện Ba Bể
Sign In