Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND huyện Bạch Thông tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND huyện khóa XIX

( Cập nhật lúc: 12/07/2019  )
Trong ngày 10/7/2019, Thường trực HĐND huyện Bạch Thông phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 04 xã: Quang Thuận, Sỹ Bình, Lục Bình và Quân Bình với 190 cử tri tham dự. Riêng xã Quang Thuận, Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã.

 

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông

 

Tại Hội nghị, cử tri đã được nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; thông tin về kết quả kỳ họp thứ chín, kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Hội nghị đã được nghe 56 lượt cử tri phát biểu ý kiến với 102 ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, phòng, chống dịch tả lợn Châu phi, điện lưới, bảo hiểm y tế, chế độ chính sách…

 

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Lãnh đạo UBND xã, đại diện các phòng, ban, ngành liên quan và thành viên UBND huyện trực tiếp trả lời tại các hội nghị. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên được đại biểu HĐND huyện tiếp thu, tổng hợp và chuyển các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết./.


Tác giả:  Đồng Dung, Văn phòng HĐND-UBND huyện Bạch Thông
Sign In