Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Quảng Bạch

( Cập nhật lúc: 24/06/2020  )
Theo kế hoạch của Thường trực HĐND huyện, ngày 17/6/2020, đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 7 đã tiến hành TXCT trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Quảng Bạch. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện và 60 đại biểu đại diện cử tri các thôn tại xã Quảng Bạch cùng đại diện cử tri các xã Tân Lập và Đồng Lạc thuộc đơn vị bầu cử số 7.

 

 

Cử tri và đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XIX; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XIX và báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 và báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 12 đến trước kỳ họp thường lệ tháng 6 năm 2020. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ ý kiến, kiến nghị của mình tới các cơ quan chức năng xem xét, trả lời; hầu hết các  kiến nghị tập trung vào vấn đề ô nhiễm môi trường sau thi công đường ĐT 254, vấn đề cấp giấy CNQSDĐ và đầu tư, xây dựng một số công trình cơ bản trên địa bàn xã. Cơ bản các kiến nghị đã được đại diện UBND xã tiếp thu, trả lời; những kiến nghị không thuộc thẩm quyền đã được đoàn đại biểu HĐND huyện tiếp thu để gửi tới Thường trực HĐND theo quy định.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện cảm ơn các ý kiến, kiến nghị của các bậc cử tri và xin ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị để gửi tới cơ quan chức năng theo thẩm quyền, đồng thời đề nghị UBND xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, bộ phận thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra đảm bảo đạt và vượt trong 6 tháng cuối năm 2020./.

Tác giả:  Triệu Thị Hiền, Ban Pháp chế HĐND huyện Chợ Đồn
Sign In