Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND huyện Ngân Sơn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám tại xã Cốc Đán

( Cập nhật lúc: 29/07/2019  )
Sáng ngày 25/7/2019, Thường trực HĐND huyện Ngân Sơn phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Cốc Đán tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND huyện với hơn 40 cử tri tham dự.

 

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

 

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND huyện đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám; Báo cáo kết quả trả lời kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XIX.

 

Tại hội nghị, cử tri đồng ý với các báo cáo của đại biểu HĐND huyện, đồng thời cử tri đã phản ánh, kiến nghị chủ yếu các nội dung liên quan đến: Đề nghị cấp trên xem xét lại một số tiêu chí chấm điểm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; đầu tư ống dẫn nước tưới tiêu cho thôn vùng cao; xây dựng một số tuyến đường giao thông liên thôn; Đề nghị xây dựng trạm hạ thế thôn Khuổi Diễn; xem xét giải quyết một số vướng mắc tại khu tái định cư Nà Cháo; sửa chữa một số kênh mương đã hỏng, xuống cấp…

 

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND xã trực tiếp trả lời tại hội nghị; Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên được đại biểu HĐND huyện tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND huyện để chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.

Tác giả:  Hà Diễm, Phó Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Ngân Sơn
Sign In