Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Xuất Hóa

( Cập nhật lúc: 16/07/2019  )
Sáng ngày 16/7/2019, Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn có buổi tiếp xúc với cử tri phường Xuất Hóa sau kỳ họp thứ 8.

 

Đồng chí Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri

 

Tại đây, các đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố, cử tri phường Xuất Hóa. Theo đó, cử tri đều phấn khởi trước những kết quả đạt được của thành phố Bắc Kạn về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố trong 06 tháng đầu năm 2019 và đề nghị thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết trong năm 2019 đề ra.

 

Hội nghị đã được nghe 07 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến về các nội dung như: Cần có phương án sắp xếp khu vực bán hàng tại khu vực chợ nông thôn cho phù hợp; vấn đề phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống người dân và tìm đầu ra cho các sản phẩm của các dự án; việc giải quyết chế độ chính sách cho trung đội trưởng tại tổ; việc thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn còn một số khó khăn; một số nội dung khác liên quan đến công tác vệ sinh môi trường; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

 

Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND phường Xuất Hóa cùng một số phòng, ban chuyên môn UBND thành phố trực tiếp trả lời tại buổi tiếp xúc, những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp để gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In