Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến Đài truyền thanh các xã, thị trấn

( Cập nhật lúc: 14/08/2019  )
Thường trực HĐND huyện Chợ Mới vừa yêu cầu UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Chợ Mới về việc đầu tư nâng cấp hệ thống loa truyền thanh của địa phương.

 

Cử tri Chợ Mới phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri


Giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri Chợ Mới về việc đề nghị đầu tư nâng cấp hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn huyện Chợ Mới để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền như phòng chống dịch tả lợn châu Phi, việc sáp nhập các thôn, tổ chưa đạt chuẩn trên địa bàn...; UBND huyện Chợ Mới đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thông huyện phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện báo cáo thực trạng Đài truyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đó, trong phần kiến nghị, đơn vị đã đề xuất kiến nghị đầu tư máy tăng âm mới có dây (hữu tuyến) cho 04 Đài truyền thanh cấp xã, bao gồm: Thị trấn Chợ Mới, xã Cao Kỳ, xã Hòa Mục và xã Nông Thịnh.

 

UBND huyện Chợ Mới đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở để trình UBND tỉnh phê duyệt. Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI về chỉ tiêu “Đến năm 2020, 100% các xã, phường có trạm truyền thanh hoạt động tốt”. Trong đó, huyện Chợ Mới có 02 xã thuộc địa điểm thực hiện dự án là xã Cao Kỳ và xã Hòa Mục.

 

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện từ nay đến hết năm 2020./.

Tác giả:  Dương Thế (Trung tâm VH,TT&TT huyện Chợ Mới)
Sign In