Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Bạch Thông tổ chức kỳ họp thứ chín, HĐND huyện khóa XIX

( Cập nhật lúc: 28/06/2019  )
Trong hai ngày 26-27/6/2019, HĐND huyện Bạch Thông đã tổ chức thành công kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-202 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; xem xét các báo cáo theo quy định và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

 

Đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu về công tác cán bộ.


Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã kịp thời tập trung chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Diện tích các loại cây trồng chính đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch như cây lúa, cây ngô... Tổng sản lượng lương thực vụ xuân ước đạt 10.016,3/9.756,9 tấn, đạt 102,6 % kế hoạch. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, các chế độ chính sách được quan tâm giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đúng tiến độ. Năm 2019, huyện tập trung nguồn lực xây dựng xã Phương Linh đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo các Hợp tác xã, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia thực hiện Đề án mỗi xã, phường một sản phẩm năm 2019, huyện có 14/15 sản phẩm được lựa chọn tham gia chương trình OCOP năm 2019.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chỉ tiêu một số cây trồng thuốc lá, dong riềng... không đạt kế hoạch; công tác quản lý nhân khẩu chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng chưa sâu rộng và đa dạng; việc tổ chức họp bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chưa thường xuyên...

 

Tại kỳ họp đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận đánh giá nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên và đề ra các giải pháp, phương hướng cần thực hiện trong thời gian tới.

 

Kỳ họp thứ chín HĐND huyện đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; Nghị quyết bãi bỏ Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 và các Nghị quyết về công tác cán bộ./.

Tác giả:  Đồng Dung, Văn phòng HĐND-UBND huyện Bạch Thông
Sign In