Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Bạch Thông tổ chức thành công kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX

( Cập nhật lúc: 10/07/2019  )
Ngày 09/7/2019, HĐND huyện Bạch Thông đã tổ chức thành công kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp


Kỳ họp đã nghe lãnh đạo UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện trình bày báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn dưới 50% cả 02 tiêu chí dân số và diện tích trên địa bàn huyện Bạch Thông; Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Bạch Thông giai đoạn 2019-2021 và nghe Ban Pháp chế HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp.

 

Theo đó huyện Bạch Thông sẽ sắp xếp 05 xã, 01 thị trấn thành 03 đơn vị hành chính mới, cụ thể:

 

Sắp xếp thị trấn Phủ Thông và xã Phương Linh thành 01 đơn vị hành chính mới với tên gọi là thị trấn Phủ Thông

 

Sắp xếp xã Tú Trĩ, xã Tân Tiến thành 01 đơn vị hành chính mới với tên gọi là xã Tân Tú;

 

Sắp xếp xã Quân Bình, xã Hà Vị thành 01 đơn vị hành chính mới với tên gọi là xã Quân Hà.

 

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Bạch Thông giai đoạn này là cần thiết, phù hợp với thực trạng về quy mô diện tích, dân số của các xã trên địa bàn huyện, đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Kỳ họp đã tiến hành thảo luận và thống nhất biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Bạch Thông giai đoạn 2016-2021.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính; thường xuyên quan tâm, sâu sát cơ sở, nắm tình hình do thay đổi đơn vị hành chính; báo cáo những khó khăn, vướng mắc nảy sinh để kịp thời đề ra những giải pháp tháo gỡ./.

Tác giả:  Đồng Dung - Văn phòng HĐND-UBND huyện Bạch Thông
Sign In