Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Chợ Đồn tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 11/10/2019  )
Ngày 09/10/2019, HĐND huyện Chợ Đồn đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp do đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện chủ trì.

 

Theo dự kiến nội dung chương trình làm việc, kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Chợ Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thông qua 02 nghị quyết chuyên đề, một số nghị quyết thường kỳ và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên, do cơ quan chuyên môn tham mưu hồ sơ dự thảo nghị quyết chưa hoàn chỉnh theo Luật định nên kỳ họp chỉ đưa ra thảo luận và biểu quyết thông qua 01 nghị quyết chuyên đề.

 

Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp gồm: Nghị quyết thông qua Đề án quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; nghị quyết cho chủ trương sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư, sửa chữa một số hạng mục công trình trên địa bàn huyện năm 2019, 2020; nghị quyết điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 18/02/2015 của HĐND huyện về cơ chế hỗ trợ thực hiện phương án duy trì, chọn lọc sản xuất giống lúa bao thai thuần huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2016 – 2020…

 

Kỳ họp cũng đã thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền như: bãi bỏ Ban Dân tộc HĐND huyện; miễn nhiệm Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND và bầu chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Ma Thị Na, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết chuyên đề; các vị đại biểu HĐND phối hợp tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết của HĐND để Nghị quyết của HĐND thực sự đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tác giả:  Triệu Thị Hiền, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Chợ Đồn
Sign In