Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 HĐND

( Cập nhật lúc: 29/08/2019  )
Sáng ngày 23/8/2019, Thường trực HĐND huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IV. Đồng chí Nguyễn Đình Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Lê Ngọc Quyến, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Triệu Đức Văn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các Ban HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn và đại diện các ngành liên quan.

 

Theo báo cáo, kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Chợ Mới khóa IV được tiến hành trong 2 ngày 11 và 12/7/2019. Kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thông qua 08 nghị quyết gồm: Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2019 từ nguồn kết dư ngân sách địa phương năm 2018; 02 Nghị quyết về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên UBND huyện; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IV; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện về việc triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2018; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.

 

Tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra những hạn chế, như: Việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri từ cơ sở chưa đầy đủ, chính xác; tham mưu, trả lời của một số ngành chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu cần giải quyết; một số văn bản của UBND huyện trình tại kỳ họp còn chậm không đúng thời gian quy định; việc chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận tại tổ và ở hội trường thực hiện chưa tốt, việc giải trình của một số đơn vị chưa đầy đủ theo ý kiến của đại biểu đặt ra...

 

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Toán, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu toàn bộ ý kiến đại biểu. Đồng thời, đề nghị báo cáo của các ngành thuộc Ủy ban nhân dân huyện phải bám sát sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, phải thống nhất thời gian chốt số liệu báo cáo. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế do Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã chỉ ra. Các Ban HĐND huyện cần nâng cao chất lượng trong công tác thẩm tra và báo cáo kết quả giảm sát. Các tổ đại biểu HĐND nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, thống nhất phân loại và lựa chọn ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực HĐND huyện đúng thơi gian. Văn phòng HĐND-UBND huyện cần chủ động hơn trong việc tham mưu xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết HĐND, UBND huyện.../.

Tác giả:  Dương Thế (Trung tâm VH,TT&TT huyện Chợ Mới)
Sign In