Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Ngân Sơn tổ chức thành công kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX

( Cập nhật lúc: 14/07/2020  )
Trong 2 ngày, ngày 09 và 10/7/2020 HĐND huyện Ngân Sơn đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 10. Các đồng chí: Địch Xuân Sơn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Trọng Lăng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Ngân Sơn khóa XIX


Kỳ họp đã xem xét các báo cáo của HĐND về kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện; Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo về các công tác: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phòng, chống tham nhũng; Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo của các cơ quan Tư pháp về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện…

 

Kỳ họp đã giành nhiều thời gian tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm 2020 và bàn các giải pháp để phấn đấu đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết đã đề ra. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận các vấn đề như: Đề ra giải pháp phối hợp giữa các cơ quan để tránh thất thu thuế khai thác rừng trồng; Nâng cao sản lượng thuốc lá, tiến độ trồng rừng; Các giải pháp kiềm chế vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng; Nâng cao hiệu quả công tác tiêm phòng gia súc; Các giải pháp tăng chỉ số công tác cải cách hành chính; Việc xây dựng nông thôn mới; Thực hiện Dự án đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dọc tuyến đường giao thông thuộc xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn…

 

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung dân chủ, kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Ngân Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp thứ 10 đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau: Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; Nghị quyết về xác nhận kết quả giám sát việc thực hiện một số cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; Nghị quyết về quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về công tác cán bộ.

Tác giả:  Hà Diễm, Phó Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Ngân Sơn
Sign In