Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Ngân Sơn tổ chức thành công kỳ họp thứ tám, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

( Cập nhật lúc: 15/07/2019  )
Trong 2 ngày, ngày 10 và 11/7/2019, HĐND huyện Ngân Sơn đã tổ chức thành công kỳ họp thứ tám. Chủ tọa Hội nghị có đồng chí Địch Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí ủy viên Thường trực HĐND huyện.

 

Toàn cảnh Kỳ họp


Kỳ họp đã xem xét các báo cáo của HĐND về kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện; Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tiến độ thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội thôn Phiêng Khít, xã Thượng Ân giai đoạn 2018 - 2020; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo về các công tác: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo của các cơ quan Tư pháp về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện…

 

Kỳ họp đã giành nhiều thời gian tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm và bàn các giải pháp để phấn đấu đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết đã đề ra. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận các vấn đề như: Đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiêm phòng gia súc, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng, tăng cường các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, chất lượng cấp giống cây trồng trên địa bàn huyện, công tác quản lý quy hoạch xây dựng, tuyên truyền và vận động người dân chuyển đổi lò sấy thuốc lá bằng nhiên liệu củi sang nhiên liệu khác mang lại hiệu quả kinh tế cao…

 

Kỳ họp thứ tám đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau: Nghị quyết về việc bãi bỏ Ban Dân tộc HĐND huyện; Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; Nghị quyết về tăng cường hiệu quả công tác tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn huyện; Nghị quyết về quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về việc điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn cân đối ngân sách địa phương phân cấp huyện điều hành.

Tác giả:  Hà Diễm, Phó Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Ngân Sơn
Sign In