Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND phường Phùng Chí Kiên khóa IX tổ chức kỳ họp thứ chín

( Cập nhật lúc: 06/01/2020  )
Sáng ngày 30/12/2019,HĐND Phường phường Phùng Chí Kiên tổ chức kỳ họp thứ chín khóa VI. Dự kỳ họp có các đồng chí Đinh Thị Hạt- UVBTV Thành ủy – Phó Chủ tịch HĐND thành phố, các đồng chí trưởng các phòng, ban, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

 

Kỳ họp đã nghe báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, thu chi ngân sách địa phương năm 2019, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách phường năm 2020; công tác phong, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

 

Năm 2019, nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của phường Phùng Chí Kiên tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững. Trong lĩnh vực kinh tế: sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn phường ổn định và có xu hướng phát triển; tổng thu ngân sách địa phương năm 2019 ước đạt 6.325.823.000 đồng. Các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì có hiệu quả, quốc phòng - an ninh ổn định và giữ vững, việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo vệ sinh môi trường; giải tỏa hành lang an toàn giao thông, quản lý đất đai - xây dựng cơ bản; giải phóng mặt bằng các công trình đã được cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo

 

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, trong đó tập trung chủ yếu đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế quản lý đô thị của thành phố Bắc Kạn, tiếp tục thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp cố tình vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Tăng cường kiểm tra, xử lý về trật tự lòng đường vỉa hè; kịp thời giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

 

Kỳ họp đã thông qua 07 Nghị quyết: về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; Nghị quyết dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách phường năm 2020; Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân phường năm 2020; Nghị quyết thành lập đoàn giám sát của HĐND phường về việc tái giám sát các đơn vị, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương năm 2020 ; Nghị quyết phê chuẩn kết quả giám sát viêc tái giám sát các đơn vị, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của  Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương năm 2019; Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân phường khóa VI; Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tác giả:  Thu Giang
Sign In