Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI khai mạc kỳ hop thứ 10

( Cập nhật lúc: 24/06/2020  )
Sáng ngày 22/6, HĐND thành phố Bắc Kạn đã khai mạc kỳ họp thứ 10 khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Đinh Thị Hạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn; Lê Đăng Trưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì phiên khai mạc. Dự kỳ họp có đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, lãnh đạo các ngành, đoàn thể của thành phố và các đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI và đại diện cử tri 08 xã phường.

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI


Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn thời điểm trước tết Nguyên đán phát triển mạnh. Tuy nhiên tháng 3 và tháng 4 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn có xu hướng giảm nhẹ. Từ tháng 5 tình hình sản xuất kinh doanh bắt đầu hoạt động trở lại ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.363,92 tỷ đồng, bằng 42,62%KH, bằng 92,18% so với cùng kỳ.

 

Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 229.617 tỷ đồng, bằng 49,33% kế hoạch, bằng 93,35% so với cùng kỳ. Trong đó công nghiệp khai thác: 42.048 triệu đồng, công nghiệp chế biến, chế tạo 166.340 triệu đồng. Tổng thu ngân sách thực hiện 5 tháng: 35.474 triệu đồng, ước 6 tháng thu đạt 42.797/151.500 triệu đồng bằng 28% dự toán, bằng 45% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, năng suất một số cây trồng tăng cao. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Đời sống nhân dân ổn định. Quốc phòng, an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, khoa học-công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế cũng đạt nhiều kết quả tốt. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được tăng cường; Thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân 2020. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh và có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trên nhiều lĩnh vực.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn hạn chế như: Một số chỉ tiêu nghị quyết chưa đạt tiến độ đề ra; thu ngân sách, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19. Phường Huyền Tụng, phường Nguyễn Thị Minh Khai đã tái phát dịch tả Châu Phi phần nào gây khó khăn cho việc tái đàn lợn. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, tài nguyên, môi trường và trật tự đô thị có mặt còn hạn chế; vẫn còn để xảy ra vi phạm trong xây dựng, trật tự đô thị; việc lấn chiếm không gian kỹ thuật tại một số khu dân cư chưa được chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Nhiệm vụ cải cách hành chính ở một số địa phương, đơn vị còn chưa được quan tâm thường xuyên; một số ít cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Việc tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở một số nơi hiệu quả chưa cao.

 

Từ nay đến cuối năm, thành phố Bắc Kạn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020, trong đó tâp trung thực hiện bằng các giải pháp: Triển khai đề án phát triển thương mại, dịch vụ, phát huy hiệu quả khai thác các chợ, điểm mua bán tập trung; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cấp, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, chú trọng ngành chế biến nông, lâm sản sau thu hoạch; sản xuất vật liệu xây dựng, gia công cơ khí. Chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Chủ động phương án phòng chống thiên tai. Tăng ường công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Quản lý hiệu quả các cơ sở sản xuất lâm sản trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra rừng. Thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và trật tự đô thị. Đẩy nhanh tiến độ thi công tác dự án. Tổng kết năm học 2019 - 2020 và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trường lớp học, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, giáo viên và tổ chức triển khai năm học 2020 - 2021. Tiếp tục phòng chống dịch bệnh theo mùa. Đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số, phát huy vai trò người có uy tín. Đẩy mạnh việc rà soát, kiểm soát các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiệu quả, thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức. Thực hiện đồng bộ hóa tin học trong quản lý, thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, xã phường. Thực hiện tốt chỉ thị 26-CT/TU ngày 18/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ trong lực vũ trang trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tổ chức, biên chế, đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Làm tốt công tác quốc phòng, an ninh. Kỳ họp diễn ra trong hai ngày từ ngày 23, 24/6/2020./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In