Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND thành phố giành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn

( Cập nhật lúc: 28/06/2019  )
Sáng ngày 27/6/2019, HĐND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa VI.

 

Đại biểu Chu Đức Huê, đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 2 đang tiến hành chất vấn


Tại kỳ họp lần này, nội dung phiên chất vấn được thực hiện theo hình thức hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề. Trung bình mỗi một nhóm nội dung được đưa ra, có từ một đến hai đại biểu trở lên tiến hành chất vấn. Phần lớn các câu hỏi của đại biểu đã nêu lên các vấn đề nóng được người dân thành phố Bắc Kạn quan tâm như: Hoạt động san ủi, giải phóng mặt bằng gây lấp hệ thống thoát nước, lấn chiến đất công xây dựng các công trình công cộng; việc quy hoạch đôi lúc còn gây khó khăn cho nhân dân trong thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vi phạm pháp luật hình sự xảy ra trên địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ; việc nộp hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường mạng và thông qua hệ thông dịch vụ Bưu chính công ích,… một số đại biểu đã đề cập đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, một vấn đề thành phố vẫn đang tập trung tháo gỡ nhiều năm nay. Các nội dung này đã được lãnh đạo các phòng chuyên môn của UBND thành phố Bắc Kạn làm rõ, bổ sung, giải trình khá đầy đủ, đại biểu cơ bản nhất trí tán thành.

 

Qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy, người đứng đầu các đơn vị được chất vấn nắm chắc nội dung chất vấn, nhận rõ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; mặc dù đã có những cố gắng nhất đinh, song việc chuyển biến theo chiều hướng tích cực còn chậm. Các đại biểu HĐND thành phố không chỉ nêu lên các tồn tại, hạn chế, bất cập, mà còn tập trung bàn giải pháp, nêu trách nhiệm của các phòng, ban, ngành chuyên môn trong việc tiếp tục tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, đáp ứng lòng tin, tháo gỡ khó khăn cho nhân dân.

 

Bổ sung thêm phần trả lời của lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, ông Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tiếp tục làm rõ những nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND thành phố.

 

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Bắc Kạn truyền thanh trực tiếp./.

Tác giả: 
Sign In