Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND xã Cao Kỳ khảo sát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội theo Nghị quyết HĐND xã

( Cập nhật lúc: 18/05/2020  )
Thực hiện Kế hoạch 09/KH-HĐND ngày 06/5/2020 của HĐND xã Cao Kỳ về việc khảo sát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND xã. Sáng ngày 12/5, HĐND xã đã tiến hành khảo sát thôn Nà Cà 2. Thành phần đoàn kiểm tra gồm các đồng chí Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại diện UBMTTQVN xã Cao Kỳ và đại diện thôn Nà Cà 2.

 

Cuộc họp đã thông qua các nội dung thực hiện kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng theo chỉ tiêu giao từ đầu năm. Kết quả thôn Nà Cà 2 cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể: Diện tích cây lúa nước vụ xuân được 7ha đạt 100% KH; phấn đấu vụ mùa đạt 6,8 ha; diện tích cây ngô vụ xuân đạt 2ha được 100% KH; phấn đấu vụ mùa đạt 4ha/5ha; diện tích cây ớt hiện nay được 0,9ha và đăng ký trồng mới 0,72ha; diện tích cây lạc, đậu đỗ các loại đạt 0,7ha; diện tích các loại cây ăn quả khoảng 1,6ha. Tuy nhiên diện tích cây mía chỉ đạt 0,7ha/1 ha được 70% kế hoạch do đầu ra không ổn định nhân dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng diện tích sang cây ớt; đàn lợn có 12/150 con đạt 8% kế hoạch do tình hình dịch tả lợn Châu Phi ảnh hưởng rất lớn đến việc tái đàn và giá cả con giống. Thôn đã tiến hành thu 07 loại quỹ quy định được 36/76 hộ đạt 47,4%. Ngoài ra, thôn thống nhất xây dựng nguồn quỹ xã hội hóa năm 2019 mỗi hộ 100.000đ/hộ được 7.600.000đ, năm 2020 thôn phấn đấu xây dựng nguồn quỹ với mức 200.000đ/hộ trở lên, kết quả đã thu được 5.100.000đ. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thôn đã hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn như nguồn nước kênh Pác Pheo không đủ cung cấp nước cho 5ha diện tích lúa, hoa màu; quá trình thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo còn nhiều bất cập...

 

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Hà Hữu La, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết các khó khăn vướng mắc sẽ đưa vào ý kiến cử tri trong kỳ họp HĐND xã để tìm phương án tháo gỡ. Đồng thời đề nghị chi bộ và thôn cần tiếp tục tập trung tìm hiểu và làm rõ nhiệm vụ được giao, khắc phục khó khăn kịp thời, đề xuất và tiếp tục quan tâm hơn để  đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020./.

Tác giả:  Hà Kiều, Văn phòng UBND xã Cao Kỳ
Sign In