Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND xã Đức Vân tổ chức thành công kỳ họp thứ 8

( Cập nhật lúc: 14/06/2019  )
Ngày 12/6/2019, HĐND xã Đức Vân tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Trọng Lăng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Doanh Thiêm Huy, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Quyết, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Thường trực Đảng ủy, UBND, UB MTTQVN và 18 đại biểu HĐND xã.

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 8 HĐND xã Đức Vân

 

Kỳ họp đã thông qua Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND và UBND xã; Tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND xã về Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

         

Tại phần thảo luận các vị đại biểu HĐND xã khóa XIX đã nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong việc đóng góp, bổ sung các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương về các vấn đề cụ thể như: công tác thu ngân sách trên địa bàn xã, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn…

         

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Doanh Thiêm Huy, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những cố gắng nỗ lực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của đơn vị xã Đức Vân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm. Qua đó để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí đề nghị đơn vị xã Đức vân tiếp tục phát huy khả năng, trí tuệ cùng Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác phát triển kinh tế xã hội,đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương, tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng chống dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai trên địa bàn; tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra./.Trên cùng của Biểu mẫu

Tác giả:  Lý Thị Thúy, Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Vân
Sign In